ཀྲུང་གོའི་མཚོ་སྔོན་རྒྱལ་སྤྱིའི་རྨ་ཆུར་རྐྱལ་བའི་ཕུལ་བྱུང་འགྲན་བསྡུར་སྐབས་དགུ་བ་ཁྲི་ཀ་ནས་སྤེལ།

རྩོམ་པ་པོ།   དུས་ཚོད།   2019-01-11   རྩོམ་ཁུངས།    ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་དྲ་བ།

        ཟླ1པོའི་ཚེས6ཉིན། ཀྲུང་གོའི་མཚོ་སྔོན་རྒྱལ་སྤྱིའི་རྨ་ཆུར་རྐྱལ་བའི་ཕུལ་བྱུང་འགྲན་བསྡུར་སྐབས་དགུ་བ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་དུ་སྤེལ་བ་དང་། འགྲན་བསྡུར་ལ་ཨུ་རུ་སི་དང་། འཇར་མན། ཨ་རི་སོགས་རྒྱལ་ཁབ17ནས་ཕེབས་པའི་ཆུ་རྐྱལ་ཕུལ་བྱུང་ལུས་རྩལ་པ122ཐེངས་འདིའི་འགྲན་བསྡུར་ཁྲོད་ཞུགས་ནས་རྐྱལ་རྩལ་ངོམ་པ་རེད།